Top

Nós

Para toda operación de trepa debemos conocer un variado número de nós.

Aínda que na actualidade se están a sustituir os nós tradicionais por aparellos, e as cordas e cordellos están preparados con gazas nos extremos de modo que xa non hai que facer nós, convén conocelos para o seu uso en caso de xurdir calquera continxencia inesperada, sendo obrigatorio o seu conocemento nas operacións de tala.

A clasificación que aquí presentamos non debe ser tomada de modo extricto, pois moitos dos nós se poden incluir en distintos apartados por ser moi versátiles. Pincha á dereita sobre cada un dos seguintes tipos específicos para acceder a videos explicativos.