Top

Nós para unir cordas

Pódense utilizar tanto para empalmar cordas distintas, como para unir os extremos dun cordello ou cordino. En ocasións, algúns destes nós simplemente se usan para pasarlle unha corda (por exemplo a de apeo) ó podador, atando dita corda á de trepa, pola que tirará o trepador izándoa ata alcanzar a primeira para o seu uso.

O triple pescador, malia parecer unha redundancia do pescador dobre, ten a súa razón de ser no caso de empregar cordas moi ríxidas, facendo o nó máis seguro.

Dobre pescador

Dobre pescador para unir dúas cordas

Slippery bend

Triple pescador

Volta de escota ou nó de tecedor-sheet bend

Zeppelin bend